top of page
utklipp3.jpeg

Billakkererfaget

Som billakkerer jobber du med grunnarbeid, klargjøring av karosseri og utfører lakkering av objekter. Du skal utføre lakkeringsarbeid som ivaretar bilens kvalitet etter reparasjon. Faget preges av mye ny teknologi og reparasjonsmetoder. Som lærling er det derfor viktig at du er nøyaktig og selvstendig, men samtidig en kreativ holdning. Faget omfatter bruk av verktøy, sprøytekabin, lakkblandeutstyr, dataprogrammer, måleinstrumenter og verneutstyr. Viktige aspekter for en billakkerer er reparasjonsmetoder, demontering og montering, samt blanding av grunninger, farger og topplakker. Arbeidshverdagen består mye av planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av lakkprosessen. 

Sentrale oppgaver:

  • Velge og begrunne reparasjonsmetode ut fra skadeomfang, og vurdere å ta i bruk nye løsninger.

  • Reflektere over behovet for og bruke sikkerhetsutstyr for å ivareta elektroniske komponenter.

  • Anvende lakk- og blandesystemer og foreta fargejusteringer.

  • Reflektere over ulike materialers innvirkning på hverandre.

  • Utføre reparasjoner og sprøytelakkering av skader på ulike overflater.

  • Planlegge kommunisere og dokumentere arbeidsoppdrag i tråd med internkontrollsystemer.

  • Utføre reparasjoner i henhold til lakkleverandør og bilprodusentens krav.

  • Gi god kundebehandling.

  • Gjøre rede for behovet for og utføre rengjøring av ulike overflater på komponenter og kjøretøy.

  • Velge og bruke materialer ut fra økonomiske, miljømessige og etiske hensyn.

For å bli lærling innenfor billakkererfaget må du ta VG 1 teknologi og industri, og bilskade, lakk og karosseri på VG 2.

bottom of page