top of page
2edfew.jpeg

Bilpleiefaget

Som bilpleier jobber du med vask og polering  av biler. Reparasjon av små overflateskader og reparasjon av lakkskader (Smart repair) er også en del av hverdagen som bilpleier. På innsiden av bilen består jobben gjerne av behandling av interiør, tekstil, lær og skinn. Andre fagområder som også kan være en del av bilpleiefaget er for eksempel understellsbehandling og rutereparasjon. En bilpleier jobber gjerne med å gjøre nye og brukte biler klare for salg eller utleie. Noen bilpleiere monterer også utstyr som skvettlapper, slitasjetape, takstativ, gummimatter, lastsikringsutstyr og lignende. 

Sentrale oppgaver

  • Tilegne seg kunnskap til å velge rett produkt til ulike typer behandlinger og utbedringer av interiør og eksteriør.

  • Gjøre rede for lakkoppbygning på ulike overflater og identifisere ulike defekte overflater, velge reparasjonsmetoder og utbedre småskader på lakk, interiør og eksteriør. 

  • Demontere eller montere ulike komponenter utvendig og innvendig på kjøretøyet.

  • Bruke ulike verktøy, maskiner og utstyr.

  • Vurdere og dokumentere kvalitet på utført arbeid.

  • Registrere avvik og skrive avviksrapporter.

  • Velge renholdsmetoder og gjennomføre renhold for ulike typer overflatematerialet utvendig og innvendig på kjøretøy og ulike objekt.

  • Oppbevare, bruke og fjerne kjemikalier og annet spesialavfall etter gjeldende regelverk.

For å bli lærling innenfor bilpleiefaget må du ta VG 1 teknologi og industri, og bilskade, lakk og karosseri på VG 2.

bottom of page