top of page
IMG_8993.JPG

Bilskadefaget

Som læring innenfor bilskadefaget utfører du skadereparasjoner som bidrar til at kjøretøy opprettholder opprinnelig kvalitet og trafikk- og passasjersikkerhet. Du jobber på bilens karosseri, understell, hjuloppheng, styring og avanserte sikkerhetssystemer. Du må beherske ulike reparasjonsmetoder, arbeid med ulike materialer og bruk av gjeldende og ny teknologi. Videre handler det om å følge bedriftens prosedyrer for planlegging, dokumentasjon og vurdering av arbeidet underveis og etter ferdigstillelse.

Sentrale oppgaver:

  • Vurdere skadeomfang og velge reparasjonsmetode og materialer etter produsentens anvisninger.

  • Bruke testutstyr for feilsøking og kalibrering av kjøretøyets elektroniske komponenter og sikkerhetssystemer.

  • Justere komponenter, demontere og montere med ulike sammenføyningsteknikker.

  • Sikre elektroniske komponenter ved sveisearbeid i henhold til produsentens anvisninger.

  • Begrunne valg og bruke kjemikalier for rengjøring, tetting og liming.

  • Anvende måleutstyr for retting av karosseri, dokumentere målinger og vurdere og utbedre skjevheter i kjøretøy etter produsentens anvisninger.

  • Kontrollere og skifte komponenter i drivverk, understell og bremser.

  • Utføre arbeidet i tråd med arbeidsordrer og takstdokumenter, og vurdere og drøfte kvaliteten på utfør arbeid.

  • Reparere sikkerhetssystemer etter prosedyrer og gjøre rede for aktiv og passiv sikkerhet.

  • Vurdere og reparere skader på glass og skifte ruter.

For å bli lærling innenfor bilskadefaget må du ta VG 1 teknologi og industri, og bilskade, lakk og karosseri på VG 2.

bottom of page