top of page
1681FA90-12A2-4C71-8350-CAAEAFE80FF6.JPG

Å være lærling innen bilfag kan være en spennende og utfordrende erfaring. Som lærling vil du få muligheten til å lære av erfarne fagfolk og få praktisk erfaring hos våre medlemsbedrifter i bransjen. 

Som lærling vil du gradvis få mer ansvar og selvstendighet i arbeidet ditt, og du vil lære å ta beslutninger på egenhånd. Du vil lære om sikkerhet i arbeidet og hvordan du bruker verktøy og utstyr som er nødvendig. Det å være lærling i bilfag er en givende og utfordrende opplevelse som vil gi deg verdifull erfaring og ferdigheter som vil være nyttige gjennom hele karrieren din.

Hvordan bli lærling?

Søk gjerne læreplass gjennom Vigo.no før 1. mars. Hvis du søker læreplass i Vigo vil du stå på søkerlistene som opplæringskontoret og fylkeskommunene jobber med i forhold til formidlingen av læreplasser. Dette er ikke en søknad, men en beskjed om at du ønsker at vi tar kontakt med deg rundt læreplass. I tillegg kan du gjerne ta kontakt med en av våre ansatte eller sende e-post med relevant informasjon til post@oboa.no

Tips til deg som ønsker læreplass

​​

 • Oppsøk bedrifter og presenter deg 

 • Spør om muligheten for læreplass når du er på utplassering, evt. hvis du har sommerjobb e.l.

 • Hvis engasjement når du er på utplassering

 • Se etter stillingsutlysninger 

 • Skriv en god CV

 • Vær tilgjengelig på mobil og e-post

 

Hva kreves av en lærling?

​Som lærling har du en aktiv rolle både i opplæringen og verdiskapningen i lærebedriften. Lærlingen har rett til å motta opplæring i henhold til læreplanen, men har samtidig plikt til å delta aktivt for å oppnå opplæringens mål. ​

 • Delta aktivt i opplæringen, være med på gjennomføring og vurdering av opplæring.

 • Bestå fellesfag og programfag fra videregående skole for å kunne gå opp til fag/svenneprøve.

 • Møte presist på jobb, og gi beskjed til lærebedriften ved sykdom eller om du ikke kan møte på jobb.

 • Du har ingen sommerferie, men krav på ferie slik som vanlige arbeidstakere i bedriften.

 • Opptre høflig og gjøre arbeidsoppgavene dine når du er på jobb. 
   

Dine rettigheter som lærling

 • Du skal få en skriftlig arbeidsavtale og lærekontrakt.

 • Opplæring skal ta utgangspunkt i læreplan for faget.

 • Få tilbakemelding på arbeidet du gjør, veiledning og vurdering underveis.

 • Rett til lønn. Lønnsbetingelser skal fremkomme i arbeidsavtalen.

 • Du skal ha mulighet til å gå opp til fag- eller svenneprøve etter fullført læretid.

 • Opplæringskontoret melder deg opp til fagbrev eller svenneprøve.

qwd.jpeg

Ønsker du å bli lærling hos oss?

Relevant informasjon til deg som er eller ønsker å bli lærling.

bottom of page