top of page
804e3235-3bf8-4904-91a0-010dac95265b.jfif

Chassispåbyggerfaget

Som lærling jobber du med ombygging av biler, varebiler, minibusser og busser, samt påbygg til varebiler og lastebiler. Ombygging av kjøretøy er et variert fagområde som omfavner hele prosessen fra modifisering av chassis til reparasjon av allerede ombygde kjøretøy. I faget vil du utvikle ferdigheter i ulike arbeidsteknikker og riktig materialbruk til ulike nyttekjøretøy og påbygg. For at ombygde kjøretøy skal kunne godkjennes, er det viktig at du jobber etter spesifikasjoner, prosedyrer, lover, forskrifter og ikke minst produsentens krav.

Sentrale oppgaver:

  • Produsere, tilpasse og demontere chassiskomponenter. Montere innredning og utstyr etter konstruksjons- og arbeidstegninger. 

  • Stille inn, betjene og vedlikeholde utsyr, maskiner og apparater som blir benyttet i arbeidet.

  • Reflektere over hvordan varmebehandling påvirker strukturen i materialer, gjennomføre varmearbeid og sammenføyninger. 

  • Montere elektronisk utstyr og bruke måleutstyr for funksjonskontroll.

  • Registrere avvik og dokumentere arbeid etter fremdriftsplanen til bedriften.

  • Veilede kunden om tilpasninger og endringer i kjøretøy, chassis og påbygg i samsvar med regelverket.

  • Utføre sikring av komponenter ved sveise- og varmearbeid på chassis, og vurdere mulige skader.

  • Samarbeide med andre for å utvikle løsninger som ivaretar kundens behov og regelverket.

  • Vurdere og velge produkt og komponent med tanke på økonomi, miljø og etikk.

  • Redegjøre for ulik plassering av understells nummeret på kjøretøyet, forstå krav og forklare hva informasjonen betyr.

For å bli lærling innenfor chassisfaget må du ta VG 1 teknologi og industri, og bilskade, lakk og karosseri på VG 2.

bottom of page