top of page
lakk.jpg

For lærebedrifter

Som arbeidsgiver har lærebedriften ansvaret for lærlingen/lærekandidaten i henhold til arbeidsmiljøloven i den avtalte læretiden. Dette inkluderer å tegne en egen arbeidsavtale med lærlingen som gjelder for den avgrensede perioden og utbetale lønn i henhold til gjeldende avtaler. Lærebedriften må gjennomføre pålagte kurs for nye lærebedrifter i regi av Fagopplæringen og gi opplæring i samsvar med opplæringsboken/læreplanen. De må også sørge for at dokumentasjon av læreplanen blir utført av lærlingen og kontrollert av faglig leder/instruktør, og at lærlinger får delta på opplæringskontorets obligatoriske kurs for lærlinger med lønn.

Lærebedriften må forholde seg til gjeldende retningslinjer for lærlingordningen, legge til rette for gjennomføring av den praktiske fagprøven i lærefaget, og gi beskjed til opplæringskontoret ved problemer eller avbrudd i opplæringen, samt ved langvarig sykemelding. Bedriften må forhold seg til vedtektene i selskapet og generalforsmalingens vedtak.

For at Opplæringskontoret i bilfag skal følge opp lærlingen, må bedriften kjøpe aksje hos OBOA. Bedriften blir da en medlemsbedrift hos oss. Aksje hos OBOA koster kr 2000, og denne summen returneres når aksje innløses (når bedriften ikke ønsker å ha lærlinger mer). Aksjen innløses automatisk dersom en bedrift ikke har lærling på mer enn tre år.  

 

For å ta i mot en lærling må bedriften bli godkjent lærebedrift. For å bli godkjent lærebedrift må dere ha en faglig kvalifisert person (faglig leder) som er ansvarlig for opplæringen. Faglig leders kvalifikasjoner i faget bør være fag-/svennebrev, mesterbrev eller minimum 6 års allsidig praksis. Kvalifikasjonene må kunne dokumenteres (kopi av fagbrev/attest som bekrefter relevant erfaring). 

 

Når bedriften har funnet en lærling som bedriften ønsker å ansette (ofte bistår opplæringskontoret med å sette elever på vgs kontakt med bedrift) skal det inngås skriftlig lærekontrakt mellom lærling, bedrift, fylkeskommunen og opplæringskontor. Dette ordner vi i opplæringskontoret.

bottom of page