top of page
IMG_8990.JPG

Hjulutrustningsfaget

Hjulutrustningsfaget handler om demontering, montering, balansering og feilsøking på dekk, felg og understell. Faget skal legge grunnlag for sikker bruk av hjulutrustning på alle typer kjøretøy, slik at transport av gods og mennesker blir gjort på en forsvarlig måte.  Fagkompetansen skal tilfredsstille krav til sikkerhet, miljø og komfort ved bruk av kjøretøy. Det vil ivareta økt krav til gjenbruk av materialer, miljø til reduksjon av drivstofforbruk og utslipp. Faget består av tre hovedområder som utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Disse er: system og diagnose, reparasjon og vedlikehold, kunde og bedrift. 

Sentrale oppgaver:

  • Planlegge og utføre arbeidet i henhold til arbeidsordrer, kvalitetskrav og prosedyrer for helse, miljø og sikkerhet.

  • Montere og demontere hjul og dekk på personbiler, lastebiler og andre kjøretøy.

  • Balansere hjul og dekk for å forhindre vibrasjoner og slitasje.

  • Utføre hjuljustering for å sørge for korrekt dekkslitasje og stabilitet på veien.

  • Vurdere risiko ved valg av felger og felgsystemer for kjøretøy.

  • Utføre reparasjoner og vurdere skadeomfang på dekk, velge reparasjonsmetode i henhold til regelverk.

  • Inspeksjon og vurdering av tilstanden til hjul og dekk for å bestemme om de må repareres eller erstattes.

  • Velge hjulutrustning ut fra parametere for anleggsdekk og klassifisere dekkene ut fra koder for bruksområde og mønstertype.

  • Vurdere hva gummiblandingens sammensetning har å si for slitasje, veigrep og friksjon.

  • Veilede kunder i valg av dekk og felg, forklare symboler og tegn på dekk og opplyse om lovlig alternativ hjulutrustning ut fra bruksområde og vognkort.

For å bli lærling innenfor hjulutrustningsfaget må du ta VG 1 Teknologi og industri eller VG 1 elektro og kjøretøy på VG 2.

bottom of page