top of page
redigert2.jpg

Motormekanikerfaget

Som lærling innen motormekanikerfaget vil du lære å installere, vedlikeholde og reparere framdriftsanlegg og utstyr på lystbåter, yrkesbåter og stasjonære anlegg. Faget vil gi teknologisk og mekanisk kompetanse innenfor reparasjoner og vedlikehold. Fagfeltet er kontinuerlig i utvikling med stadig nye produkter. Det handler om å bruke verkstedslitteratur, applikasjoner for programmering, overvåkning, feilsøking og optimalisering av framdriftsanlegg, aggregater, gir og tilhørende utstyr. 

Sentrale oppgaver:

  • Diagnostisere og identifisere problemer i motorer og andre mekaniske deler ved å bruke diagnoseverktøy og teknisk kunnskap.

  • Utføre service og vedlikehold av kjøretøyet, inkludert bytte av olje og filtre, sjekk av bremsesystemer, batterier, dekk og bremser.

  • Reparere motorer, girkasser, clutch og andre mekaniske deler.

  • Utføre feilsøking og reparasjon av elektriske systemer, komponenter, styringssystemer og nettverk.

  • Montere og demontere deler, som for eksempel støtfangere, dører og hjul.

  • Vedlikeholde motor og utstyr etter gjeldende miljøstandarder.

  • Planlegge, gjennomføre, vurdere, dokumentere og kvalitetssikre arbeidsoppgaver i tråd med gjeldende regelverk og arbeidsbeskrivelser.

  • Feilsøke og reparere feil på elektrisk manøver- og framdriftsmaskineri med tilhørende energiforsyning.

  • Bruke tekniske hjelpemidler i henhold til gjeldende regelverk ved forflytnings- og løfteoperasjoner.

  • Gjøre rede for ulike faktorer som påvirker kostnader, effektivitet og produktivitet.

For å bli lærling innenfor motormekanikerfaget må du ta VG 1 Teknologi og industri eller VG 1 elektro og kjøretøy på VG 2.

bottom of page