top of page
ads.jpg

Motorsykkelfaget

Som lærling innen motorsykkelfaget vil du lære å reparere og vedlikeholde motorsykler, ATV, trehjulsmotorsykkel, motorsykkel med sidevogn og snøscooter. Faget skal bidra til at du utvikler teknologisk og mekanisk kompetanse i å utbedre, reparere og vedlikeholde rekreasjons- og arbeidskjøretøy.  Et kjerneelement i opplæringen er service og reparasjon av motor, drivverk, ramme og hjuloppheng. Faget omfatter bruk av personlig verneutstyr, verkstedslitteratur, verktøy, systemforståelse og planlegging av arbeid.

Sentrale oppgaver:

  • Diagnostisere og identifisere problemer i motorsyklene ved å bruke diagnoseverktøy og teknisk kunnskap.

  • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidsoppgaver ut fra produsentens anvisning, standarder og garanti.

  • Utføre service og vedlikehold av motorsyklene, inkludert bytte av olje og filtre, sjekk av bremsesystemer, batterier, dekk og bremser.

  • Reflektere over motorens funksjon og virkemåte og utføre service og utbedringer av motor og motorens komponenter etter fabrikantens anvisninger.

  • Reparere motorer, girkasser, clutch og andre mekaniske deler.

  • Utføre feilsøking og reparasjon av elektriske systemer og diagnose av elektriske problemer.

  • Utføre arbeid på og kontroll av forgassere, innsprøytningssystem og eksosanlegg, måle og justere avgassverdier, og reflektere over krav til støy og utslipp.

  • Montere og demontere deler, som for eksempel støtfangere, dører og hjul.

  • Reflektere over i hvilken grad egne valg i forbindelse med reparasjon og vedlikehold bidrar til å ivareta sikkerheten til den som bruker kjøretøyet, og til å minimere miljøbelastningen til kjøretøyet.

  • Bruke måleinstrumenter og diagnoseverktøy for elektroniske sytringssystemer og utbedre feil.

For å bli lærling innenfor motorsykkelfaget må du ta VG 1 Teknologi og industri eller VG 1 elektro og kjøretøy på VG 2.

bottom of page