top of page
fhfh.jpeg

Salgsfaget

Som lærling innenfor salgsfaget vil du jobbe med salg, markedsføring, samhandling og lønnsom drift. Faget skal gi lærlingen kompetanse i å avdekke kundens, målgruppens og markedets behov for å kunne tilby passende produkter. I hovedsak vil lærlingen jobbe med salg av nye eller brukte biler, bilrekvisita og bildeler. Du vil jobbe med markedsplaner, presentasjon av varer, tjeneste bedriften selger og administrative oppgaver som foregår på telefon og e-post. Du er serviceinnstilt, har god kommunikasjonsevne, tar initiativ, kan jobbe selvstendig og sammen med andre. 

Sentrale oppgaver:

  • ​Utforsker betydningen av service, produktkunnskap og forbrukeratferd i kundebehandling.

  • Vurdere og anvende bedriftens virkemidler, ressurser og mulighetsrom i markedsføringen og i salget av ulike produkter.

  • Tilpasse service og veilede ulike kundegrupper på ulike salgsplattformer.

  • Vurdere salgsprosesser og hvordan de ulike elementene bidrar til den helhetlige kundeopplevelsen.

  • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere markedskampanjer.

  • Følge retningslinjer, lovverk og bruke lokalt handlingsrom i behandling av reklamasjon og klager.

  • Følge rutiner for bestilling, mottak og dokumentkontroll.

  • Reflektere over bedriftens etiske retningslinjer og verdier og følge disse i ulike arbeidssituasjoner.

  • Tolke og anvende budsjett og regnskap for å analysere inntekst - og kostnadsfaktorer og foreslå tiltak som kan bidra til lønnsomhet.

  • Presentere en merkevare og velge strategier for markedsføring og salg.

For å bli lærling innenfor salg må du ta VG1 Salg, service og reiseliv og VG2 Salg og reiseliv eller Service, sikkerhet og administrasjon.

bottom of page