top of page
lag.jpg

Hva er det første jeg må gjøre for å finne læreplass?

Ta direkte kontakt med bedriften du ønsker å jobbe i og spør om de trenger en lærling. Opplæringskontoret vil og være behjelpelig med en oversikt over medlemsbedrifter vi vet har behov for lærling.

Er jeg garantert en læreplass?

Du har krav på en form for opplæring, men er dessverre ikke garantert en læreplass. Lærebedriften velger selv hvem de vil ansette, så man har ingen garantier. I tilfeller hvor lærling ikke får plass vil opplæringskontoret gjøre sitt ytterste for å finne en lærebedrift å tilby. 

 

Kan jeg ta fagprøven på nytt hvis jeg stryker?

Ja, det kan du. Du har i følge opplæringsloven to sjanser til å ta fagprøven etter oppmelding av opplæringskontoret.

Hva er et opplæringskontor?

Et opplæringskontor er en organisasjon drevet av bedriftene i bransjen. Vi gjennomfører teoretisk undervisning i henhold til læreplanene, samt følger opp lærlingene hos medlemsbedriftene våre.

Hvor mye tjener lærlinger?

I utgangspunktet så tjener lærlingen en årslønn fordelt på læretiden. Lønnen er lavere i starten av læretiden enn slutten. 

Kan jeg ta fagbrev som voksen?

Ja, du kan bli praksiskandidat. Dette krever normalt fem års erfaring innen for et fag og du må bestå tverrfaglig teorieksamen for praksiskandidater. 

Er lærebedriften forpliktet til å tilby jobb etter læretiden?

Nei, ansvaret til lærebedriften er over når lærlingen består fag- eller svenneprøven. Mange lærebedrifter velger å ansette lærlingen ved bestått prøve, men hvis de ikke ønsker det står lærlingen fritt til å søke jobbe hos andre bedrifter. 

Hva gjør jeg hvis jeg vil ha læreplass hos en bedrift som ikke er godkjent?

Om du får jobbe i en bedrift som ikke er godkjent tar du direkte kontakt med oss i opplæringskontoret. Vi kan dra innom bedriften og starte prosessen for å bli godkjent lærebedrift. 

Når begynner læretiden?

Nye lærlinger begynner vanligvis i august når skolen starter, men vi tar inn lærlinger gjennom hele året.

Kan lærebedriften bestemme hvem som får læreplass?

Ja, lærebedriftene som er godkjente kan selv bestemme hvem de skal ta inn som lærling. Lærebedriften kan søke og ta inn lærling selv, eller så kan opplæringskontoret være med å formidle læreplass. Oppsøk gjerne bedriften selv og be om læreplass om du ønsker det. 

Kan jeg ha avbrudd i læretiden eller heve kontrakten?

Ja, det er mulig. Ta direkte kontakt med din fagkonsulent eller administrasjonen for veiledning.

Hvilken bedrift kan jeg søke læreplass i?

Ta gjerne en titt på listen over våre medlemsbedrifter, eller spør der du har vært utplassert. Det lønner seg å gjøre dette så tidlig som mulig.

Hva skjer hvis jeg er mye borte fra jobben?

Hvis fravær ikke dokumenteres eller du kommer mye for sent kan du faktisk miste jobben. Bedriften kan velge å si opp lærekontrakten hvis du ikke følger arbeidsreglementet. 

Kan jeg bli lærling uten å ta vg2 kjøretøy?

Ja, men lærekontrakten blir lenger enn 2 år og du må ta fellesfagene og tverrfaglig eksamen som privatist. 

Spørsmål og svar

bottom of page