top of page

Sykkelmekanikerfaget

Sykkelmekanikerfaget handler om reparasjon og vedlikehold av sykler og elsykler. Målet er at lærlingen skal kunne utføre reparasjoner på en effektiv og forsvarlig måte. Dette faget har som intensjon å bidra til trygge sykkelparker samtidig som det sikrer at sykler opprettholder sin opprinnelige kvalitet. Faget legger vekt på å utvikle kritisk tenkning og etisk bevissthet hos lærlingene ved å utfordre dem til å velge bærekraftige materialer, verktøy og arbeidsmetoder. Faget skal videre bidra til å gi lærlingene kunnskap om arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og om betydningen av trepartssamarbeidet, der arbeidsgiveren, arbeidstakeren og myndighetene jobber sammen for å utvikle et bedre arbeidsliv. 

Sentrale oppgaver:

  • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidsoppgaver etter produsentens anvisning, standarder, garantier, servicehistorikk og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

  • Teste kjøreegenskapene og funksjonene til en sykkel, vurdere sykkelens funksjonalitet og gjøre rede for sammenhengen mellom kjøreegenskaper og trafikksikkerhet

  • Velge og montere tilleggsutstyr og gjøre rede for ulike tiltak som sikrer sykkelens funksjonalitet og ivaretar syklistens sikkerhet

  • Reparere og vedlikeholde sykler og vurdere hvordan valg av deler og metoder kan ivareta trafikksikkerhet og forlenge sykkelens levetid

  • Veilede kunder, følge rutiner for kundebehandling og fagetiske normer i bedriften og vurdere lønnsomheten ved valg av reparasjonsmetode og komponenter

  • Feilsøke, diagnostisere, justere og reparere drivverk og hjul og gjøre rede for drivverkets og hjulets funksjonalitet og sikkerhet

  • Gjøre rede for faktorer som påvirker funksjonaliteten ved bruk av programmering, reprogrammering, styreenhetsoppdatering og digitale applikasjoner

  • Håndtere, oppbevare og lagre elsykkelbatterier i henhold til gjeldende regelverk, håndtere avfall og gjøre rede for ulike tiltak som forbygger ulykker

  • Måle ramme og gaffel for skjevheter og skader og vurder risiko for materialsvakhet og konsekvenser for brukers sikkerhet

  • Feilsøke, diagnostiserere, parere og justere fjæringskomponenter og vurdere risiko for brukers sikkerhet ved komponentfeil

For å bli lærling innenfor lette kjøretøy må du ta VG 1 Teknologi og industri og kjøretøy på VG 2.

bottom of page