top of page
bicycle-1839005_640.jpg

Sykkelmekanikerfaget

Sykkelmekanikerfaget handler om å reparere og vedlikeholde sykler og elsykler. Faget skal gjøre at du som lærling er i stand til å foreta reparasjoner på en kostnadseffektiv og forsvarlig måte. Faget bidrar til trygge sykkelparker og for å sikre at sykler beholder sin opprinnelige kvalitet. Faget fremmer kritisk tenkning og etisk bevissthet gjennom at lærlingene blir utfordret til å velge bærekraftige materialer, verktøy og arbeidsmetoder. Effektiv og miljøvennlig ressursutnyttelse vil også bidra til å fremme respekt for naturen og miljøet. Faget skal videre bidra til å gi lærlingene kunnskap om arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og om betydningen av trepartssamarbeidet, der arbeidsgiveren, arbeidstakeren og myndighetene jobber sammen for å utvikle et bedre arbeidsliv. 

Sentrale oppgaver:

  • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidsoppgaver etter produsentens anvisning, standarder, garantier, servicehistorikk og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

  • Teste kjøreegenskapene og funksjonene til en sykkel, vurdere sykkelens funksjonalitet og gjøre rede for sammenhengen mellom kjøreegenskaper og trafikksikkerhet

  • Velge og montere tilleggsutstyr og gjøre rede for ulike tiltak som sikrer sykkelens funksjonalitet og ivaretar syklistens sikkerhet

  • Reparere og vedlikeholde sykler og vurdere hvordan valg av deler og metoder kan ivareta trafikksikkerhet og forlenge sykkelens levetid

  • Veilede kunder, følge rutiner for kundebehandling og fagetiske normer i bedriften og vurdere lønnsomheten ved valg av reparasjonsmetode og komponenter

  • Feilsøke, diagnostisere, justere og reparere drivverk og hjul og gjøre rede for drivverkets og hjulets funksjonalitet og sikkerhet

  • Gjøre rede for faktorer som påvirker funksjonaliteten ved bruk av programmering, reprogrammering, styreenhetsoppdatering og digitale applikasjoner

  • Håndtere, oppbevare og lagre elsykkelbatterier i henhold til gjeldende regelverk, håndtere avfall og gjøre rede for ulike tiltak som forbygger ulykker

  • Måle ramme og gaffel for skjevheter og skader og vurder risiko for materialsvakhet og konsekvenser for brukers sikkerhet

  • Feilsøke, diagnostiserere, parere og justere fjæringskomponenter og vurdere risiko for brukers sikkerhet ved komponentfeil

For å bli lærling innenfor lette kjøretøy må du ta VG 1 Teknologi og industri og kjøretøy på VG 2.

bottom of page